Дүйнөдөгү эн чон ачык асман галериясы «Саймалуу-Таш»

Самат Асылкеримов    25 фев., 22:29, 2016 г.   32845    Прочитать все блоги

Ар бир өлкөнүн өзүнө таандык кайталангыс кооз жерлери бар. Мындай кооз жерлер өлкөнүн башкалардан айырмаланып өзгөчө бир визит картасы катары саналып келсе, анын аты элдерди саякаттоого кызыктырып чакырып турат. Биздин Кыргызстанда алгач эле айтканда,  көк мелжиген  Ала-Тоолорубуз,асман тиреген Хан-Теңри чокусун айтсак. Ысык-Көлүбүздүн кооздугун айтып бүтүрө албайбыз. Ушундай кооздукдун бири болгон Саймалуу-Таш. Ал бетте Саймалуу-Ташты баарыбыз эле көрбөсөк керек.

Табышмактуу,сырдуу Саймалуу-Таш тарыхый эстелиги тогуз жагы тоолор менен курчалган Тогуз-Торо өөрөнүнүн Сузак жана  Өзгөн райондору менен чектелген  түштүк-батыш  бөлүгүнөн орун алган.10га  жерди  ээлейт.  Бул орун  Фергана тоо кыркаларынын райондордун чеги болуп турган түндүк чыгыш  бөлүгү болуп саналат.Бүгүнкү учурда  «Саймалуу-Таш»  мамлекеттик  улуттук  парк катары 2001 жылы  25 майда  уюшулуп түзүлгөн.

Өзгөчө корукка алынган аймакта коло доорго таандык болгон: 3200 м деңиз деңгээлинен бийиктикте таш чегилген сүрөттөр же тактап айтканда «петроглифтер»  жайгашкан. Ташка чегилген сүрөттөрдө  байыркы адамдардын аң улоо, сыйынуу, жана айбаттардын жана башкача сырдуу жаныбарлардын сүрөттөрү тартылган. Негизги маалыматтарга караганда  90 000ге жакын сүрөттөр бар экенин айтылган. Саймалуу-Таш паркы тилекке каршы жай мезгилинин июль жана август айларында гана ачык болот. Калган айларда бийик тоолу жерде жайгашкандыктан кар астында болот. Албетте мындай кереметтүү жерди көрбөй калуу арманда десем туура болот дейм. Мен мурда  өзүбүздүн өлкөдө көп деген табышмактуу кооз жер бар экенин билчүү деле эмесмин. 

Саймалуу-Таштагы  мөлтүр кашка шар аккан  суулары жана түркүн түстөгү чөптүн түрлөрү, булут чүмкөгөн тоо чокулары, сайраган чымчыктардын үндөрү эс алууну каалаган адамдарга жагымдуу жагдай тартуулап берет экен. Өзүм дагы чыгармачыл көркөм өнөр адамы болгондуктан  мага абдан чоң эргүүлөрдү тартуулаган. Төмөндөгүү сүрөт Саймалуу Ташка саякатка  барып келгенден кийин тарткан сүрөтүм.

Саймалуу-Таш паркынын коругунун аймагында 16 сүт эмүүчү, канаттуулардын 45 жана өсүмдүктөрдүн 1500 түрү катталган. Улуттук парктын  жаратылышы ажайып кооздугу менен тартып турат. Ал бетте сиздердин мындай кереметтүү жерди көрүшүңүздөрдү каалайм. Балким сиз ошол Саймалуу-Таштагы сырдуу   сүрөттөрдүн сырын ачып чыгарсыз.Геометриялык жана графилык түрдө тартылган сүрөттөр. Келечекке калтырган жэ бизге  калтырган байыркылардын табышмагы  деп ойлойм.Саймалуу-Таш паркы ошондой эле дүйнө жүзүндөгү эн чон «ачык асман галериясы» деген атка ээ болгон жана UNESCOнун коругуна кирген.

Назад

Актуально

Фотогалерея


Видео


Статистика